Since2022
KALİTE KONTROL POLİTİKAMIZ

KALİTE KONTROL

  • KALİTE KONTROL

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyetlerimizde TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İlkelerini uygulamak.

Müşteri isteklerini aşan kalite seviyesinde müşteri memnuniyetini sağlamak.

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri (Prosesler / faaliyetler ) çalışanlarımızın katılımıyla sürekli iyileştirmek.

En önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın motivasyonunu sağlamak ve sürekli eğitim yoluyla bireysel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Hedeflerimize ulaşmada takım çalışmasını esas tutmak.

Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi arttırmak.

Yaşadığımız çevre ve doğal kaynakları korumak.

İşimizde sahip olduğumuz yüksek bilgi birikimi ve tecrübemizi ,gelişen teknoloji ile de sürekli destekleyerek; sürekli müşteri memnuniyeti sağlamak ve sektörümüzde tercih edilen kuruluş olmaktır.

Kalite politikamızın çalışanlarımız tarafından benimsenerek uygulanması ile tüm süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi,müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki beklentilerinin karşılanması temel amacımızı oluşturmaktadır.


KALİTE GÜVENCE

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ısıl işlem faaliyetlerini gerçeklerebilmek için TEKNİK ISIL İŞLEM’de kalite; proses girdileri ve diğer girdilerden başlayarak üretimin her aşamasında güvence altına alınmakta ve satış sonrası hizmet olarak da devam etmektedir.

Uygulamakta olduğumuz ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile üretim prosesleri ve işlem sonrası hizmetler önceden belirlenmiş prosedürlere göre gerçekleştirilmektedir ve sistemin etkinliği bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca denetlenmektedir.

Isıl işlem sistem değerlendirmesi CQI-9 Special Process :Heat Treat System Assessment’ denetim formuna göre yapılmaktadır.

KALİTE KONTROL

TEKNİK ISIL İŞLEM.de Üretim kalitesi; işlem öncesi ve işlem sonrası olmak üzere her aşamada titizlikle uygulanan Kalite Kontrol yöntemleri ile sağlanmaktadır.Yenilikçi ve hassasiyeti yüksek Kalite Kontrol yöntemleri ile müşteri gereksinimlerine uygunluk garanti altına alınmaktadır. Bu sebeple yüksek hassasiyette ölçüm yapabilen tam otomatik otomasyonlu ölçüm cihazları kullanılmaktadır.


SERTİFİKALARIMIZsertifika